รายละเอียดหนังสือจากรหัสหนังสือ BC018847
หัวข้อ
รายละเอียด
รหัสหนังสือ BC018847
ชื่อเรื่อง อัจฉริยะ 100 หน้า พระธรรมคำสอน
ชื่อเรื่องย่อย -
หัวเรื่องใหญ่ ธรรมะ
ชื่อผู้แต่ง ฐิติขวัญ เหลี่ยมศิริวัฒนา-
ชื่อผู้แต่งร่วม ---
รหัสดิวอี้-ISBN 294.3444 - 9786161800925
สำนักพิมพ์ อมรินทร์พริ้นติ้งแอรด์พับลิชชิ่ง
ปีที่พิมพ์ 2558
ราคา 165
สถานที่เก็บ 00
แหล่งที่มา -
ดัชนีหนังสือ null
สารบัญหนังสือ null
บรรณนิทัศน์ null

รายการยืมหนังสือของหนังสือรหัส : BC018847

ไม่พบรายการยืมหนังสือ

รายการจองหนังสือของหนังสือรหัส : BC018847

ไม่พบรายการจองหนังสือ

ภาพปกหนังสือ (ปกหน้า-ปกหลัง-ปกเดี่ยว)

     

ภาพประกอบหนังสือ

           


Create by Yuon Changyai : ห้องสมุดโรงเรียนชัยบาดาลวิทยา ตำบลลำนารายณ์ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี 15130
Tel 036-689991 Fax 036-689992     Copyright@Photha Software