รายละเอียดหนังสือจากรหัสหนังสือ BC018950
หัวข้อ
รายละเอียด
รหัสหนังสือ BC018950
ชื่อเรื่อง ขนมไทย
ชื่อเรื่องย่อย -
หัวเรื่องใหญ่ ขนม
ชื่อผู้แต่ง สุปราณี แพรศิริ-
ชื่อผู้แต่งร่วม ---
รหัสดิวอี้-ISBN 641.86 - 9786165274685
สำนักพิมพ์ เอ็มไอเอส
ปีที่พิมพ์ 2556
ราคา 150
สถานที่เก็บ 00
แหล่งที่มา -
ดัชนีหนังสือ null
สารบัญหนังสือ null
บรรณนิทัศน์ null

รายการยืมหนังสือของหนังสือรหัส : BC018950

เลขประจำตัว
รหัสสมาชิก
รหัสหนังสือ
ชื่อหนังสือ
วันยืม
วันคืน
วันส่ง
24779
MB06947
BC018950
ขนมไทย
06/06/2559
09/06/2559

รายการจองหนังสือของหนังสือรหัส : BC018950

ไม่พบรายการจองหนังสือ

ภาพปกหนังสือ (ปกหน้า-ปกหลัง-ปกเดี่ยว)

     

ภาพประกอบหนังสือ

           


Create by Yuon Changyai : ห้องสมุดโรงเรียนชัยบาดาลวิทยา ตำบลลำนารายณ์ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี 15130
Tel 036-689991 Fax 036-689992     Copyright@Photha Software