รายละเอียดหนังสือจากรหัสหนังสือ BC018963
หัวข้อ
รายละเอียด
รหัสหนังสือ BC018963
ชื่อเรื่อง 1000 ภาพวาดสุดน่ารักด้วยปากกาลูกลื่นหลากสีสัน 2
ชื่อเรื่องย่อย -
หัวเรื่องใหญ่ การวาดเส้นด้วยปากกา
ชื่อผู้แต่ง amily-
ชื่อผู้แต่งร่วม --เสาวภาพร หงษ์ทิพยฉัตร
รหัสดิวอี้-ISBN 741.26 - 9786165276672
สำนักพิมพ์ บ.พิมพ์ดีจำกัด
ปีที่พิมพ์ 2558
ราคา 120
สถานที่เก็บ 00
แหล่งที่มา -
ดัชนีหนังสือ null
สารบัญหนังสือ null
บรรณนิทัศน์ null

รายการยืมหนังสือของหนังสือรหัส : BC018963

เลขประจำตัว
รหัสสมาชิก
รหัสหนังสือ
ชื่อหนังสือ
วันยืม
วันคืน
วันส่ง
26340
MB09468
BC018963
1000 ภาพวาดสุดน่ารักด้วยปากกาลูกลื่นหลากสีสัน 2
26/12/2559
28/12/2559

รายการจองหนังสือของหนังสือรหัส : BC018963

ไม่พบรายการจองหนังสือ

ภาพปกหนังสือ (ปกหน้า-ปกหลัง-ปกเดี่ยว)

     

ภาพประกอบหนังสือ

           


Create by Yuon Changyai : ห้องสมุดโรงเรียนชัยบาดาลวิทยา ตำบลลำนารายณ์ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี 15130
Tel 036-689991 Fax 036-689992     Copyright@Photha Software