รายละเอียดหนังสือจากรหัสหนังสือ BC018981
หัวข้อ
รายละเอียด
รหัสหนังสือ BC018981
ชื่อเรื่อง Born to be เทคนิคการแพทย์ 2013-2014
ชื่อเรื่องย่อย -
หัวเรื่องใหญ่ เทคโนโลยีการแพทย์
ชื่อผู้แต่ง ภีรพล คชาเจริญ-
ชื่อผู้แต่งร่วม ---
รหัสดิวอี้-ISBN 610.69 - 9786167720043
สำนักพิมพ์ บ.โรงพิมพ์ ตะวันออก จำกัด
ปีที่พิมพ์ 2556
ราคา 145
สถานที่เก็บ 00
แหล่งที่มา -
ดัชนีหนังสือ null
สารบัญหนังสือ null
บรรณนิทัศน์ null

รายการยืมหนังสือของหนังสือรหัส : BC018981

ไม่พบรายการยืมหนังสือ

รายการจองหนังสือของหนังสือรหัส : BC018981

ไม่พบรายการจองหนังสือ

ภาพปกหนังสือ (ปกหน้า-ปกหลัง-ปกเดี่ยว)

     

ภาพประกอบหนังสือ

           


Create by Yuon Changyai : ห้องสมุดโรงเรียนชัยบาดาลวิทยา ตำบลลำนารายณ์ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี 15130
Tel 036-689991 Fax 036-689992     Copyright@Photha Software