รายละเอียดหนังสือจากรหัสหนังสือ BC019023
หัวข้อ
รายละเอียด
รหัสหนังสือ BC019023
ชื่อเรื่อง ฟิสิกส์ขนมหวาน เล่มที่2
ชื่อเรื่องย่อย -
หัวเรื่องใหญ่ ข้อสอบและเฉลย
ชื่อผู้แต่ง ชวลิต เลาหอุดมพันธ์-
ชื่อผู้แต่งร่วม ---
รหัสดิวอี้-ISBN 530. - 9789990073546
สำนักพิมพ์ โรงพิมพ์สามลดา
ปีที่พิมพ์ 2558
ราคา 250
สถานที่เก็บ 00
แหล่งที่มา -
ดัชนีหนังสือ null
สารบัญหนังสือ null
บรรณนิทัศน์ null

รายการยืมหนังสือของหนังสือรหัส : BC019023

ไม่พบรายการยืมหนังสือ

รายการจองหนังสือของหนังสือรหัส : BC019023

ไม่พบรายการจองหนังสือ

ภาพปกหนังสือ (ปกหน้า-ปกหลัง-ปกเดี่ยว)

     

ภาพประกอบหนังสือ

           


Create by Yuon Changyai : ห้องสมุดโรงเรียนชัยบาดาลวิทยา ตำบลลำนารายณ์ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี 15130
Tel 036-689991 Fax 036-689992     Copyright@Photha Software