รายละเอียดหนังสือจากรหัสหนังสือ BC019035
หัวข้อ
รายละเอียด
รหัสหนังสือ BC019035
ชื่อเรื่อง คู่มือเตรียมสอบคณิตศาสร์ ม.1-2-3 พื้นฐาน&เพิ่มเติม
ชื่อเรื่องย่อย
หัวเรื่องใหญ่ คู่มือสอบ
ชื่อผู้แต่ง วินิจ วงศ์รัตนะ
ชื่อผู้แต่งร่วม
รหัสดิวอี้-ISBN 510.7 - 9786162371745
สำนักพิมพ์ บ.ไฮเอ็ดพับลิชชิ่ง จำกัด
ปีที่พิมพ์ มปป
ราคา 225
สถานที่เก็บ 00
แหล่งที่มา
ดัชนีหนังสือ null
สารบัญหนังสือ null
บรรณนิทัศน์ null

รายการยืมหนังสือของหนังสือรหัส : BC019035

ไม่พบรายการยืมหนังสือ

รายการจองหนังสือของหนังสือรหัส : BC019035

ไม่พบรายการจองหนังสือ

ภาพปกหนังสือ (ปกหน้า-ปกหลัง-ปกเดี่ยว)

     

ภาพประกอบหนังสือ

           


Create by Yuon Changyai : ห้องสมุดโรงเรียนชัยบาดาลวิทยา ตำบลลำนารายณ์ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี 15130
Tel 036-689991 Fax 036-689992     Copyright@Photha Software