รายละเอียดหนังสือจากรหัสหนังสือ BC019055
หัวข้อ
รายละเอียด
รหัสหนังสือ BC019055
ชื่อเรื่อง เล่าเรื่องเมืองไทย เ่ล่มที่2
ชื่อเรื่องย่อย -
หัวเรื่องใหญ่ ไทย-ประวัติศาสตร์
ชื่อผู้แต่ง ทวีวุฒิ พงศ์พิพัฒน์,พลเรือเอก-
ชื่อผู้แต่งร่วม ---
รหัสดิวอี้-ISBN 959.3 - 9786163943989
สำนักพิมพ์ หจก.อรุณการพิมพ์
ปีที่พิมพ์ 2558
ราคา 0
สถานที่เก็บ 00
แหล่งที่มา -
ดัชนีหนังสือ null
สารบัญหนังสือ null
บรรณนิทัศน์ null

รายการยืมหนังสือของหนังสือรหัส : BC019055

ไม่พบรายการยืมหนังสือ

รายการจองหนังสือของหนังสือรหัส : BC019055

ไม่พบรายการจองหนังสือ

ภาพปกหนังสือ (ปกหน้า-ปกหลัง-ปกเดี่ยว)

     

ภาพประกอบหนังสือ

           


Create by Yuon Changyai : ห้องสมุดโรงเรียนชัยบาดาลวิทยา ตำบลลำนารายณ์ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี 15130
Tel 036-689991 Fax 036-689992     Copyright@Photha Software