รายละเอียดหนังสือจากรหัสหนังสือ BC019697
หัวข้อ
รายละเอียด
รหัสหนังสือ BC019697
ชื่อเรื่อง เรียนรู้อย่างเข้าใจไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ Easy guide english grammar
ชื่อเรื่องย่อย -
หัวเรื่องใหญ่ นิทาน
ชื่อผู้แต่ง กันตพิชญ์ รุ่งกิจวาณิช-
ชื่อผู้แต่งร่วม --
รหัสดิวอี้-ISBN 428. -
สำนักพิมพ์ ภูมิปัญญา
ปีที่พิมพ์ 2559
ราคา 140
สถานที่เก็บ 00
แหล่งที่มา -
ดัชนีหนังสือ null
สารบัญหนังสือ null
บรรณนิทัศน์ null

รายการยืมหนังสือของหนังสือรหัส : BC019697

ไม่พบรายการยืมหนังสือ

รายการจองหนังสือของหนังสือรหัส : BC019697

ไม่พบรายการจองหนังสือ

ภาพปกหนังสือ (ปกหน้า-ปกหลัง-ปกเดี่ยว)

     

ภาพประกอบหนังสือ

           


Create by Yuon Changyai : ห้องสมุดโรงเรียนชัยบาดาลวิทยา ตำบลลำนารายณ์ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี 15130
Tel 036-689991 Fax 036-689992     Copyright@Photha Software