รายละเอียดหนังสือจากรหัสหนังสือ BC019797
หัวข้อ
รายละเอียด
รหัสหนังสือ BC019797
ชื่อเรื่อง สำนวน สุภาษิตและคำพังเพย
ชื่อเรื่องย่อย -
หัวเรื่องใหญ่ สุภาษิต
ชื่อผู้แต่ง อัญญา รติรัตน์-
ชื่อผู้แต่งร่วม --
รหัสดิวอี้-ISBN 398.99591 -
สำนักพิมพ์ วิชั่น พรีเพรส จำกัด
ปีที่พิมพ์ 2556
ราคา 199
สถานที่เก็บ 00
แหล่งที่มา -
ดัชนีหนังสือ null
สารบัญหนังสือ null
บรรณนิทัศน์ null

รายการยืมหนังสือของหนังสือรหัส : BC019797

ไม่พบรายการยืมหนังสือ

รายการจองหนังสือของหนังสือรหัส : BC019797

ไม่พบรายการจองหนังสือ

ภาพปกหนังสือ (ปกหน้า-ปกหลัง-ปกเดี่ยว)

     

ภาพประกอบหนังสือ

           


Create by Yuon Changyai : ห้องสมุดโรงเรียนชัยบาดาลวิทยา ตำบลลำนารายณ์ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี 15130
Tel 036-689991 Fax 036-689992     Copyright@Photha Software