รายละเอียดหนังสือจากรหัสหนังสือ BC019805
หัวข้อ
รายละเอียด
รหัสหนังสือ BC019805
ชื่อเรื่อง เรียนรู้ภาษาอาเซียน
ชื่อเรื่องย่อย -
หัวเรื่องใหญ่ ภาษาต่างประเทศ
ชื่อผู้แต่ง วรันธร ทองบ่อ-
ชื่อผู้แต่งร่วม --
รหัสดิวอี้-ISBN 428.24 -
สำนักพิมพ์ ซี แอนด์ เอ็น
ปีที่พิมพ์ 2556
ราคา 199
สถานที่เก็บ 00
แหล่งที่มา -
ดัชนีหนังสือ null
สารบัญหนังสือ null
บรรณนิทัศน์ null

รายการยืมหนังสือของหนังสือรหัส : BC019805

ไม่พบรายการยืมหนังสือ

รายการจองหนังสือของหนังสือรหัส : BC019805

ไม่พบรายการจองหนังสือ

ภาพปกหนังสือ (ปกหน้า-ปกหลัง-ปกเดี่ยว)

     

ภาพประกอบหนังสือ

           


Create by Yuon Changyai : ห้องสมุดโรงเรียนชัยบาดาลวิทยา ตำบลลำนารายณ์ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี 15130
Tel 036-689991 Fax 036-689992     Copyright@Photha Software