รายละเอียดหนังสือจากรหัสหนังสือ BC019886
หัวข้อ
รายละเอียด
รหัสหนังสือ BC019886
ชื่อเรื่อง ศัพท์อังกฤษ จำให้ได้ใช้ให้เป็น
ชื่อเรื่องย่อย -
หัวเรื่องใหญ่ ภาษาอังกฤษ
ชื่อผู้แต่ง จัง, แคซอง-
ชื่อผู้แต่งร่วม --
รหัสดิวอี้-ISBN 428.1 -
สำนักพิมพ์ นานมีบุ๊คพับลิเคชั่นส์
ปีที่พิมพ์ 2555
ราคา 265
สถานที่เก็บ 00
แหล่งที่มา -
ดัชนีหนังสือ null
สารบัญหนังสือ null
บรรณนิทัศน์ null

รายการยืมหนังสือของหนังสือรหัส : BC019886

ไม่พบรายการยืมหนังสือ

รายการจองหนังสือของหนังสือรหัส : BC019886

ไม่พบรายการจองหนังสือ

ภาพปกหนังสือ (ปกหน้า-ปกหลัง-ปกเดี่ยว)

     

ภาพประกอบหนังสือ

           


Create by Yuon Changyai : ห้องสมุดโรงเรียนชัยบาดาลวิทยา ตำบลลำนารายณ์ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี 15130
Tel 036-689991 Fax 036-689992     Copyright@Photha Software