รายละเอียดหนังสือจากรหัสหนังสือ BC019948
หัวข้อ
รายละเอียด
รหัสหนังสือ BC019948
ชื่อเรื่อง ชีววิทยา
ชื่อเรื่องย่อย -
หัวเรื่องใหญ่ ชีววิทยา
ชื่อผู้แต่ง วิลเลียมส์, กาเรธ-
ชื่อผู้แต่งร่วม --
รหัสดิวอี้-ISBN 570. -
สำนักพิมพ์ นานมีบุ๊คพับลิเคชั่นส์
ปีที่พิมพ์ 2558
ราคา 450
สถานที่เก็บ 00
แหล่งที่มา -
ดัชนีหนังสือ null
สารบัญหนังสือ null
บรรณนิทัศน์ null

รายการยืมหนังสือของหนังสือรหัส : BC019948

เลขประจำตัว
รหัสสมาชิก
รหัสหนังสือ
ชื่อหนังสือ
วันยืม
วันคืน
วันส่ง
26914
MB10049
BC019948
ชีววิทยา
16/06/2560
19/06/2560

รายการจองหนังสือของหนังสือรหัส : BC019948

ไม่พบรายการจองหนังสือ

ภาพปกหนังสือ (ปกหน้า-ปกหลัง-ปกเดี่ยว)

     

ภาพประกอบหนังสือ

           


Create by Yuon Changyai : ห้องสมุดโรงเรียนชัยบาดาลวิทยา ตำบลลำนารายณ์ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี 15130
Tel 036-689991 Fax 036-689992     Copyright@Photha Software