รายละเอียดหนังสือจากรหัสหนังสือ BC020050
หัวข้อ
รายละเอียด
รหัสหนังสือ BC020050
ชื่อเรื่อง ตะลุยโจทย์ข้อสอบวิชาสังคมศึกษาเพื่อใช้เตรียมสอบ O-NET, 9 วิชาสามัญ, โควตา มช.
ชื่อเรื่องย่อย
หัวเรื่องใหญ่ คู่มือสอบ
ชื่อผู้แต่ง นรพนธ์ อุสาใจ-
ชื่อผู้แต่งร่วม --
รหัสดิวอี้-ISBN 302. -
สำนักพิมพ์ พ.ศ.พัฒนา
ปีที่พิมพ์ 2559
ราคา 209
สถานที่เก็บ 00
แหล่งที่มา -
ดัชนีหนังสือ null
สารบัญหนังสือ null
บรรณนิทัศน์ null

รายการยืมหนังสือของหนังสือรหัส : BC020050

ไม่พบรายการยืมหนังสือ

รายการจองหนังสือของหนังสือรหัส : BC020050

ไม่พบรายการจองหนังสือ

ภาพปกหนังสือ (ปกหน้า-ปกหลัง-ปกเดี่ยว)

     

ภาพประกอบหนังสือ

           


Create by Yuon Changyai : ห้องสมุดโรงเรียนชัยบาดาลวิทยา ตำบลลำนารายณ์ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี 15130
Tel 036-689991 Fax 036-689992     Copyright@Photha Software