รายละเอียดหนังสือจากรหัสหนังสือ BC020313
หัวข้อ
รายละเอียด
รหัสหนังสือ BC020313
ชื่อเรื่อง Super Maths สรุปคณิตศาสตร์ ม.ต้น
ชื่อเรื่องย่อย
หัวเรื่องใหญ่ ฟิสิกส์-ข้อสอบและเฉลย
ชื่อผู้แต่ง ผ่องพรรณ กาญจนกฤต-
ชื่อผู้แต่งร่วม --
รหัสดิวอี้-ISBN 530.076 - 9786163810892
สำนักพิมพ์ แม่บ้าน จำกัด
ปีที่พิมพ์ 2560
ราคา 279
สถานที่เก็บ 00
แหล่งที่มา -
ดัชนีหนังสือ null
สารบัญหนังสือ null
บรรณนิทัศน์ null

รายการยืมหนังสือของหนังสือรหัส : BC020313

ไม่พบรายการยืมหนังสือ

รายการจองหนังสือของหนังสือรหัส : BC020313

ไม่พบรายการจองหนังสือ

ภาพปกหนังสือ (ปกหน้า-ปกหลัง-ปกเดี่ยว)

     

ภาพประกอบหนังสือ

           


Create by Yuon Changyai : ห้องสมุดโรงเรียนชัยบาดาลวิทยา ตำบลลำนารายณ์ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี 15130
Tel 036-689991 Fax 036-689992     Copyright@Photha Software