รายละเอียดหนังสือจากรหัสหนังสือ BC020321
หัวข้อ
รายละเอียด
รหัสหนังสือ BC020321
ชื่อเรื่อง Biology ชีววิทยา
ชื่อเรื่องย่อย
หัวเรื่องใหญ่ ชีววิทยา
ชื่อผู้แต่ง ศุภณัฐ ไพโรหกุล,ดร.-
ชื่อผู้แต่งร่วม --
รหัสดิวอี้-ISBN 570. - 9786164230705
สำนักพิมพ์ แอคทีฟพริ้นท์จำกัด
ปีที่พิมพ์ 2561
ราคา 590
สถานที่เก็บ 00
แหล่งที่มา -
ดัชนีหนังสือ null
สารบัญหนังสือ null
บรรณนิทัศน์ null

รายการยืมหนังสือของหนังสือรหัส : BC020321

เลขประจำตัว
รหัสสมาชิก
รหัสหนังสือ
ชื่อหนังสือ
วันยืม
วันคืน
วันส่ง
27755
MB10400
BC020321
Biology ชีววิทยา
14/11/2562
18/11/2562

รายการจองหนังสือของหนังสือรหัส : BC020321

ไม่พบรายการจองหนังสือ

ภาพปกหนังสือ (ปกหน้า-ปกหลัง-ปกเดี่ยว)

     

ภาพประกอบหนังสือ

           


Create by Yuon Changyai : ห้องสมุดโรงเรียนชัยบาดาลวิทยา ตำบลลำนารายณ์ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี 15130
Tel 036-689991 Fax 036-689992     Copyright@Photha Software