รายละเอียดหนังสือจากรหัสหนังสือ BC020327
หัวข้อ
รายละเอียด
รหัสหนังสือ BC020327
ชื่อเรื่อง Lecture สรุปเข้มชีวะ ม.ต้น
ชื่อเรื่องย่อย
หัวเรื่องใหญ่ ชีววิทยา-การศึกษาและการสอน
ชื่อผู้แต่ง ครูพี่ต๋อง-
ชื่อผู้แต่งร่วม --
รหัสดิวอี้-ISBN 570.76 - 9786168068434
สำนักพิมพ์ คาร์เปเดียมเมอร์
ปีที่พิมพ์ 2560
ราคา 179
สถานที่เก็บ 00
แหล่งที่มา -
ดัชนีหนังสือ null
สารบัญหนังสือ null
บรรณนิทัศน์ null

รายการยืมหนังสือของหนังสือรหัส : BC020327

เลขประจำตัว
รหัสสมาชิก
รหัสหนังสือ
ชื่อหนังสือ
วันยืม
วันคืน
วันส่ง
28199
MB11331
BC020327
Lecture สรุปเข้มชีวะ ม.ต้น
14/11/2562
18/11/2562

รายการจองหนังสือของหนังสือรหัส : BC020327

ไม่พบรายการจองหนังสือ

ภาพปกหนังสือ (ปกหน้า-ปกหลัง-ปกเดี่ยว)

     

ภาพประกอบหนังสือ

           


Create by Yuon Changyai : ห้องสมุดโรงเรียนชัยบาดาลวิทยา ตำบลลำนารายณ์ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี 15130
Tel 036-689991 Fax 036-689992     Copyright@Photha Software