รายละเอียดหนังสือจากรหัสหนังสือ BC020336
หัวข้อ
รายละเอียด
รหัสหนังสือ BC020336
ชื่อเรื่อง Super Maths สรุปคณิตศาสตร์ ม.ต้น
ชื่อเรื่องย่อย
หัวเรื่องใหญ่ คณิตศาสตร์-การศึกษาและการสอน
ชื่อผู้แต่ง สุพรรฌทิพย์ อติโพธิ-
ชื่อผู้แต่งร่วม --
รหัสดิวอี้-ISBN 510.76 - 9786164130890
สำนักพิมพ์ กรีนไลฟ์ พริ้นติ้ง เฮาส์
ปีที่พิมพ์ 2559
ราคา 230
สถานที่เก็บ 00
แหล่งที่มา -
ดัชนีหนังสือ null
สารบัญหนังสือ null
บรรณนิทัศน์ null

รายการยืมหนังสือของหนังสือรหัส : BC020336

ไม่พบรายการยืมหนังสือ

รายการจองหนังสือของหนังสือรหัส : BC020336

ไม่พบรายการจองหนังสือ

ภาพปกหนังสือ (ปกหน้า-ปกหลัง-ปกเดี่ยว)

     

ภาพประกอบหนังสือ

           


Create by Yuon Changyai : ห้องสมุดโรงเรียนชัยบาดาลวิทยา ตำบลลำนารายณ์ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี 15130
Tel 036-689991 Fax 036-689992     Copyright@Photha Software