รายละเอียดหนังสือจากรหัสหนังสือ BC020352
หัวข้อ
รายละเอียด
รหัสหนังสือ BC020352
ชื่อเรื่อง Science สรุปวิทยาศาสตร์ ม.ต้น
ชื่อเรื่องย่อย
หัวเรื่องใหญ่ วิทยาศาสตร์-คู่มือ
ชื่อผู้แต่ง วัฒน สุทธิศิริมงคล-
ชื่อผู้แต่งร่วม --
รหัสดิวอี้-ISBN 502. - 9789990084092
สำนักพิมพ์ กรีน ไลฟ์ พริ้นติ้ง เฮ้าส์ จำกัด
ปีที่พิมพ์ 2557
ราคา 250
สถานที่เก็บ 00
แหล่งที่มา -
ดัชนีหนังสือ null
สารบัญหนังสือ null
บรรณนิทัศน์ null

รายการยืมหนังสือของหนังสือรหัส : BC020352

ไม่พบรายการยืมหนังสือ

รายการจองหนังสือของหนังสือรหัส : BC020352

ไม่พบรายการจองหนังสือ

ภาพปกหนังสือ (ปกหน้า-ปกหลัง-ปกเดี่ยว)

     

ภาพประกอบหนังสือ

           


Create by Yuon Changyai : ห้องสมุดโรงเรียนชัยบาดาลวิทยา ตำบลลำนารายณ์ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี 15130
Tel 036-689991 Fax 036-689992     Copyright@Photha Software