รายละเอียดหนังสือจากรหัสหนังสือ BC020390
หัวข้อ
รายละเอียด
รหัสหนังสือ BC020390
ชื่อเรื่อง วัสดุปลูกไม้ประดับ(ฉบับปรับปรุง)
ชื่อเรื่องย่อย
หัวเรื่องใหญ่ สิ่งที่ใช้ปลูกพืช
ชื่อผู้แต่ง มุกดา สุขสวัสดิ์-
ชื่อผู้แต่งร่วม --
รหัสดิวอี้-ISBN 635.91 - 9786161826574
สำนักพิมพ์ อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง
ปีที่พิมพ์ 2561
ราคา 295
สถานที่เก็บ 00
แหล่งที่มา -
ดัชนีหนังสือ null
สารบัญหนังสือ null
บรรณนิทัศน์ null

รายการยืมหนังสือของหนังสือรหัส : BC020390

ไม่พบรายการยืมหนังสือ

รายการจองหนังสือของหนังสือรหัส : BC020390

ไม่พบรายการจองหนังสือ

ภาพปกหนังสือ (ปกหน้า-ปกหลัง-ปกเดี่ยว)

     

ภาพประกอบหนังสือ

           


Create by Yuon Changyai : ห้องสมุดโรงเรียนชัยบาดาลวิทยา ตำบลลำนารายณ์ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี 15130
Tel 036-689991 Fax 036-689992     Copyright@Photha Software