รายละเอียดหนังสือจากรหัสหนังสือ BC020392
หัวข้อ
รายละเอียด
รหัสหนังสือ BC020392
ชื่อเรื่อง โขน
ชื่อเรื่องย่อย
หัวเรื่องใหญ่ โขน
ชื่อผู้แต่ง ธีรภัทร์ ทองนิ่ม-
ชื่อผู้แต่งร่วม --
รหัสดิวอี้-ISBN 793.3109593 - 9786165381291
สำนักพิมพ์ โอเดียนสโตร์
ปีที่พิมพ์ 2555
ราคา 180
สถานที่เก็บ 00
แหล่งที่มา -
ดัชนีหนังสือ null
สารบัญหนังสือ null
บรรณนิทัศน์ null

รายการยืมหนังสือของหนังสือรหัส : BC020392

ไม่พบรายการยืมหนังสือ

รายการจองหนังสือของหนังสือรหัส : BC020392

ไม่พบรายการจองหนังสือ

ภาพปกหนังสือ (ปกหน้า-ปกหลัง-ปกเดี่ยว)

     

ภาพประกอบหนังสือ

           


Create by Yuon Changyai : ห้องสมุดโรงเรียนชัยบาดาลวิทยา ตำบลลำนารายณ์ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี 15130
Tel 036-689991 Fax 036-689992     Copyright@Photha Software