รายละเอียดหนังสือจากรหัสหนังสือ BC020399
หัวข้อ
รายละเอียด
รหัสหนังสือ BC020399
ชื่อเรื่อง ศิลปะการแสดงละคอน หลักเบื้องต้นและการฝึกซ้อม
ชื่อเรื่องย่อย
หัวเรื่องใหญ่ การแสดงละคอน
ชื่อผู้แต่ง มัทนี รัตนิน,-
ชื่อผู้แต่งร่วม --
รหัสดิวอี้-ISBN 792.02 - 9786163142085
สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลยธรรมศาสตร์
ปีที่พิมพ์ 2559
ราคา 200
สถานที่เก็บ 00
แหล่งที่มา -
ดัชนีหนังสือ null
สารบัญหนังสือ null
บรรณนิทัศน์ null

รายการยืมหนังสือของหนังสือรหัส : BC020399

ไม่พบรายการยืมหนังสือ

รายการจองหนังสือของหนังสือรหัส : BC020399

ไม่พบรายการจองหนังสือ

ภาพปกหนังสือ (ปกหน้า-ปกหลัง-ปกเดี่ยว)

     

ภาพประกอบหนังสือ

           


Create by Yuon Changyai : ห้องสมุดโรงเรียนชัยบาดาลวิทยา ตำบลลำนารายณ์ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี 15130
Tel 036-689991 Fax 036-689992     Copyright@Photha Software