รายละเอียดหนังสือจากรหัสหนังสือ BC020409
หัวข้อ
รายละเอียด
รหัสหนังสือ BC020409
ชื่อเรื่อง Ultra Chemistry สรุปเคมีมัธยมปลาย
ชื่อเรื่องย่อย
หัวเรื่องใหญ่ เคมี-การศึกษาแะการสอน
ชื่อผู้แต่ง วัฒน สุทธิศิริมงค-
ชื่อผู้แต่งร่วม --
รหัสดิวอี้-ISBN 540. - 9786163827623
สำนักพิมพ์ กรีนไลฟ์พริ้นต้ง
ปีที่พิมพ์ 2561
ราคา 250
สถานที่เก็บ 00
แหล่งที่มา -
ดัชนีหนังสือ null
สารบัญหนังสือ null
บรรณนิทัศน์ null

รายการยืมหนังสือของหนังสือรหัส : BC020409

ไม่พบรายการยืมหนังสือ

รายการจองหนังสือของหนังสือรหัส : BC020409

ไม่พบรายการจองหนังสือ

ภาพปกหนังสือ (ปกหน้า-ปกหลัง-ปกเดี่ยว)

     

ภาพประกอบหนังสือ

           


Create by Yuon Changyai : ห้องสมุดโรงเรียนชัยบาดาลวิทยา ตำบลลำนารายณ์ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี 15130
Tel 036-689991 Fax 036-689992     Copyright@Photha Software