รายละเอียดหนังสือจากรหัสหนังสือ BC020446
หัวข้อ
รายละเอียด
รหัสหนังสือ BC020446
ชื่อเรื่อง คู่มือเตรียมสอบแข่งขัน สอวน วิทยาศาสตร์ ม.ต้น(ฟิสิกส์)
ชื่อเรื่องย่อย -
หัวเรื่องใหญ่ ฟิสิกส์
ชื่อผู้แต่ง กิ่งแก้ว คูอมรพัฒนะ-
ชื่อผู้แต่งร่วม ---
รหัสดิวอี้-ISBN 530.076 - 9786162374340
สำนักพิมพ์ ไฮเอ็ดพับลิชชิ่ง
ปีที่พิมพ์ 2559
ราคา 155
สถานที่เก็บ 00
แหล่งที่มา -
ดัชนีหนังสือ null
สารบัญหนังสือ null
บรรณนิทัศน์ null

รายการยืมหนังสือของหนังสือรหัส : BC020446

ไม่พบรายการยืมหนังสือ

รายการจองหนังสือของหนังสือรหัส : BC020446

ไม่พบรายการจองหนังสือ

ภาพปกหนังสือ (ปกหน้า-ปกหลัง-ปกเดี่ยว)

     

ภาพประกอบหนังสือ

           


Create by Yuon Changyai : ห้องสมุดโรงเรียนชัยบาดาลวิทยา ตำบลลำนารายณ์ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี 15130
Tel 036-689991 Fax 036-689992     Copyright@Photha Software