รายละเอียดหนังสือจากรหัสหนังสือ BC020449
หัวข้อ
รายละเอียด
รหัสหนังสือ BC020449
ชื่อเรื่อง คู่มือเตรียมสอบแข่งขัน สอวน วิทยาศาสตร์ ม.ต้น(เคมี์)
ชื่อเรื่องย่อย -
หัวเรื่องใหญ่ เคมี
ชื่อผู้แต่ง สุทัศน์ ไตรสถิตวร-
ชื่อผู้แต่งร่วม ---
รหัสดิวอี้-ISBN 540.76 - 9786162374647
สำนักพิมพ์ ไฮเอ็ดพับลิชชิ่ง
ปีที่พิมพ์ 2560
ราคา 195
สถานที่เก็บ 00
แหล่งที่มา -
ดัชนีหนังสือ null
สารบัญหนังสือ null
บรรณนิทัศน์ null

รายการยืมหนังสือของหนังสือรหัส : BC020449

ไม่พบรายการยืมหนังสือ

รายการจองหนังสือของหนังสือรหัส : BC020449

ไม่พบรายการจองหนังสือ

ภาพปกหนังสือ (ปกหน้า-ปกหลัง-ปกเดี่ยว)

     

ภาพประกอบหนังสือ

           


Create by Yuon Changyai : ห้องสมุดโรงเรียนชัยบาดาลวิทยา ตำบลลำนารายณ์ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี 15130
Tel 036-689991 Fax 036-689992     Copyright@Photha Software