รายละเอียดหนังสือจากรหัสหนังสือ BC020486
หัวข้อ
รายละเอียด
รหัสหนังสือ BC020486
ชื่อเรื่อง TU-GETของสถาบันภาษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เฉลยพร้อมคำอธิบาย เล่ม1
ชื่อเรื่องย่อย -
หัวเรื่องใหญ่ ภาษาัอังกฤษ-แบบทดสอบ
ชื่อผู้แต่ง สถาบันธรรมศาสตร์-
ชื่อผู้แต่งร่วม ---
รหัสดิวอี้-ISBN 428. - 9786163140456
สำนักพิมพ์ สถาบันธรรมศาสตร์
ปีที่พิมพ์ 2562
ราคา 300
สถานที่เก็บ 00
แหล่งที่มา -
ดัชนีหนังสือ null
สารบัญหนังสือ null
บรรณนิทัศน์ null

รายการยืมหนังสือของหนังสือรหัส : BC020486

ไม่พบรายการยืมหนังสือ

รายการจองหนังสือของหนังสือรหัส : BC020486

ไม่พบรายการจองหนังสือ

ภาพปกหนังสือ (ปกหน้า-ปกหลัง-ปกเดี่ยว)

     

ภาพประกอบหนังสือ

           


Create by Yuon Changyai : ห้องสมุดโรงเรียนชัยบาดาลวิทยา ตำบลลำนารายณ์ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี 15130
Tel 036-689991 Fax 036-689992     Copyright@Photha Software