รายละเอียดหนังสือจากรหัสหนังสือ BC021298
หัวข้อ
รายละเอียด
รหัสหนังสือ BC021298
ชื่อเรื่อง Survior plus เมียนมา
ชื่อเรื่องย่อย -
หัวเรื่องใหญ่ นวนิยาย
ชื่อผู้แต่ง ศูนย์ภาษาอีซี่เบอร์มีส-
ชื่อผู้แต่งร่วม
รหัสดิวอี้-ISBN 915.91 - 9786161827380
สำนักพิมพ์ อรุณอมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง
ปีที่พิมพ์ 2561
ราคา 0
สถานที่เก็บ 00
แหล่งที่มา -
ดัชนีหนังสือ null
สารบัญหนังสือ null
บรรณนิทัศน์ null

รายการยืมหนังสือของหนังสือรหัส : BC021298

ไม่พบรายการยืมหนังสือ

รายการจองหนังสือของหนังสือรหัส : BC021298

ไม่พบรายการจองหนังสือ

ภาพปกหนังสือ (ปกหน้า-ปกหลัง-ปกเดี่ยว)

     

ภาพประกอบหนังสือ

           


Create by Yuon Changyai : ห้องสมุดโรงเรียนชัยบาดาลวิทยา ตำบลลำนารายณ์ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี 15130
Tel 036-689991 Fax 036-689992     Copyright@Photha Software