รายละเอียดหนังสือจากรหัสหนังสือ BR016561
หัวข้อ
รายละเอียด
รหัสหนังสือ BR016561
ชื่อเรื่อง พระปิยโสทรเชษฐภคินี
ชื่อเรื่องย่อย ์ุ
หัวเรื่องใหญ่
ชื่อผู้แต่ง พระปิยโสทรเชษฐภคินี
ชื่อผู้แต่งร่วม
รหัสดิวอี้-ISBN 929.709593 - 9789744179036
สำนักพิมพ์ บริษัทด่านสุทธาการพิมพ์ จำกัด
ปีที่พิมพ์ 2551
ราคา 0
สถานที่เก็บ 00
แหล่งที่มา -
ดัชนีหนังสือ null
สารบัญหนังสือ null
บรรณนิทัศน์ null

รายการยืมหนังสือของหนังสือรหัส : BR016561

ไม่พบรายการยืมหนังสือ

รายการจองหนังสือของหนังสือรหัส : BR016561

ไม่พบรายการจองหนังสือ

ภาพปกหนังสือ (ปกหน้า-ปกหลัง-ปกเดี่ยว)

     

ภาพประกอบหนังสือ

           


Create by Yuon Changyai : ห้องสมุดโรงเรียนชัยบาดาลวิทยา ตำบลลำนารายณ์ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี 15130
Tel 036-689991 Fax 036-689992     Copyright@Photha Software