รายละเอียดหนังสือจากรหัสหนังสือ BR016673
หัวข้อ
รายละเอียด
รหัสหนังสือ BR016673
ชื่อเรื่อง Sharing is Great การแบ่งปันคือความยิ่งใหญ่
ชื่อเรื่องย่อย Sharing is Great การแบ่งปันคือความยิ่งใหญ่
หัวเรื่องใหญ่
ชื่อผู้แต่ง Sharing is Great การแบ่งปันคือความยิ่งใหญ่
ชื่อผู้แต่งร่วม ธรณีวิทยาSharing is Great การแบ่งปันคือความย
รหัสดิวอี้-ISBN 550. - 974-92974-1-5
สำนักพิมพ์ พิมพ์ที่กรุงเทพมหานคร
ปีที่พิมพ์ 2552
ราคา 0
สถานที่เก็บ 00
แหล่งที่มา -
ดัชนีหนังสือ null
สารบัญหนังสือ null
บรรณนิทัศน์ null

รายการยืมหนังสือของหนังสือรหัส : BR016673

ไม่พบรายการยืมหนังสือ

รายการจองหนังสือของหนังสือรหัส : BR016673

ไม่พบรายการจองหนังสือ

ภาพปกหนังสือ (ปกหน้า-ปกหลัง-ปกเดี่ยว)

     

ภาพประกอบหนังสือ

           


Create by Yuon Changyai : ห้องสมุดโรงเรียนชัยบาดาลวิทยา ตำบลลำนารายณ์ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี 15130
Tel 036-689991 Fax 036-689992     Copyright@Photha Software