รายละเอียดหนังสือจากรหัสหนังสือ BR016674
หัวข้อ
รายละเอียด
รหัสหนังสือ BR016674
ชื่อเรื่อง กาลานุกรม พระพุทธศาสนาในอารยธรรมโลก
ชื่อเรื่องย่อย กาลานุกรม พระพุทธศาสนาในอารยธรรมโลก
หัวเรื่องใหญ่
ชื่อผู้แต่ง พรหมคุณากรณ์,พระ.
ชื่อผู้แต่งร่วม ศาสนาพุทธืชื่อเรื่อง
รหัสดิวอี้-ISBN 550. - 9789749333259
สำนักพิมพ์ สำนักพิพม์ผลิธัมม์
ปีที่พิมพ์ 2552
ราคา 0
สถานที่เก็บ 00
แหล่งที่มา -
ดัชนีหนังสือ null
สารบัญหนังสือ null
บรรณนิทัศน์ null

รายการยืมหนังสือของหนังสือรหัส : BR016674

ไม่พบรายการยืมหนังสือ

รายการจองหนังสือของหนังสือรหัส : BR016674

ไม่พบรายการจองหนังสือ

ภาพปกหนังสือ (ปกหน้า-ปกหลัง-ปกเดี่ยว)

     

ภาพประกอบหนังสือ

           


Create by Yuon Changyai : ห้องสมุดโรงเรียนชัยบาดาลวิทยา ตำบลลำนารายณ์ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี 15130
Tel 036-689991 Fax 036-689992     Copyright@Photha Software