รายละเอียดหนังสือจากรหัสหนังสือ BR016675
หัวข้อ
รายละเอียด
รหัสหนังสือ BR016675
ชื่อเรื่อง สมุดภาพไตรภูมิฉบับอักษรขอม ภาษาไทย
ชื่อเรื่องย่อย สมุดภาพไตรภูมิฉบับอักษรขอม ภาษาไทย
หัวเรื่องใหญ่
ชื่อผู้แต่ง ไตรภูิมิกรมศิลปากร.หอสมุดแห่งชาติ
ชื่อผู้แต่งร่วม ชื่อเรื่อง
รหัสดิวอี้-ISBN 294.3132 - 9789744179708
สำนักพิมพ์ สำนักพิมพ์ผลิธัมม์
ปีที่พิมพ์ 2552
ราคา 0
สถานที่เก็บ 00
แหล่งที่มา -
ดัชนีหนังสือ null
สารบัญหนังสือ null
บรรณนิทัศน์ null

รายการยืมหนังสือของหนังสือรหัส : BR016675

ไม่พบรายการยืมหนังสือ

รายการจองหนังสือของหนังสือรหัส : BR016675

ไม่พบรายการจองหนังสือ

ภาพปกหนังสือ (ปกหน้า-ปกหลัง-ปกเดี่ยว)

     

ภาพประกอบหนังสือ

           


Create by Yuon Changyai : ห้องสมุดโรงเรียนชัยบาดาลวิทยา ตำบลลำนารายณ์ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี 15130
Tel 036-689991 Fax 036-689992     Copyright@Photha Software