รายละเอียดหนังสือจากรหัสหนังสือ BR016676
หัวข้อ
รายละเอียด
รหัสหนังสือ BR016676
ชื่อเรื่อง น้ำพระทัยเจ้าฟ้า สู่โอลิมปิกวิชาการ
ชื่อเรื่องย่อย น้ำพระทัยเจ้าฟ้า สู่โอลิืมปิกวิชาการ
หัวเรื่องใหญ่
ชื่อผู้แต่ง สถาบันส่งเสริมการสอน วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
ชื่อผู้แต่งร่วม ชื่อเรื่อง
รหัสดิวอี้-ISBN 920. -
สำนักพิมพ์ ม.ป.ส.
ปีที่พิมพ์ 2552
ราคา 0
สถานที่เก็บ 00
แหล่งที่มา -
ดัชนีหนังสือ null
สารบัญหนังสือ null
บรรณนิทัศน์ null

รายการยืมหนังสือของหนังสือรหัส : BR016676

ไม่พบรายการยืมหนังสือ

รายการจองหนังสือของหนังสือรหัส : BR016676

ไม่พบรายการจองหนังสือ

ภาพปกหนังสือ (ปกหน้า-ปกหลัง-ปกเดี่ยว)

     

ภาพประกอบหนังสือ

           


Create by Yuon Changyai : ห้องสมุดโรงเรียนชัยบาดาลวิทยา ตำบลลำนารายณ์ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี 15130
Tel 036-689991 Fax 036-689992     Copyright@Photha Software