รายละเอียดหนังสือจากรหัสหนังสือ BR016677
หัวข้อ
รายละเอียด
รหัสหนังสือ BR016677
ชื่อเรื่อง สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี
ชื่อเรื่องย่อย
หัวเรื่องใหญ่ เพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี
ชื่อผู้แต่ง เพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี
ชื่อผู้แต่งร่วม
รหัสดิวอี้-ISBN 923.1593 - 974-7859-85-0
สำนักพิมพ์ บริษัท ไทภูมิ พับลิ่งชิ่ง จำกัด
ปีที่พิมพ์ 2552
ราคา 0
สถานที่เก็บ 00
แหล่งที่มา -
ดัชนีหนังสือ null
สารบัญหนังสือ null
บรรณนิทัศน์ null

รายการยืมหนังสือของหนังสือรหัส : BR016677

ไม่พบรายการยืมหนังสือ

รายการจองหนังสือของหนังสือรหัส : BR016677

ไม่พบรายการจองหนังสือ

ภาพปกหนังสือ (ปกหน้า-ปกหลัง-ปกเดี่ยว)

     

ภาพประกอบหนังสือ

           


Create by Yuon Changyai : ห้องสมุดโรงเรียนชัยบาดาลวิทยา ตำบลลำนารายณ์ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี 15130
Tel 036-689991 Fax 036-689992     Copyright@Photha Software