รายละเอียดหนังสือจากรหัสหนังสือ BR016679
หัวข้อ
รายละเอียด
รหัสหนังสือ BR016679
ชื่อเรื่อง In My Beloved Country
ชื่อเรื่องย่อย
หัวเรื่องใหญ่ ภาพถ่าย
ชื่อผู้แต่ง In My Beloved Country
ชื่อผู้แต่งร่วม
รหัสดิวอี้-ISBN 779. - 974-9898-69-7
สำนักพิมพ์ บริษัท อมรินทร์ พับลิชชิ่ง จำกัด
ปีที่พิมพ์ 2551
ราคา 1999
สถานที่เก็บ 00
แหล่งที่มา -
ดัชนีหนังสือ null
สารบัญหนังสือ null
บรรณนิทัศน์ null

รายการยืมหนังสือของหนังสือรหัส : BR016679

ไม่พบรายการยืมหนังสือ

รายการจองหนังสือของหนังสือรหัส : BR016679

ไม่พบรายการจองหนังสือ

ภาพปกหนังสือ (ปกหน้า-ปกหลัง-ปกเดี่ยว)

     

ภาพประกอบหนังสือ

           


Create by Yuon Changyai : ห้องสมุดโรงเรียนชัยบาดาลวิทยา ตำบลลำนารายณ์ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี 15130
Tel 036-689991 Fax 036-689992     Copyright@Photha Software