รายละเอียดหนังสือจากรหัสหนังสือ BR016690
หัวข้อ
รายละเอียด
รหัสหนังสือ BR016690
ชื่อเรื่อง มหัศจรรย์ชีวิตกบ
ชื่อเรื่องย่อย
หัวเรื่องใหญ่ กบ
ชื่อผู้แต่ง ้Aimee Bakken
ชื่อผู้แต่งร่วม วิยะดา บัติประโคน
รหัสดิวอี้-ISBN 597. - 974-7519-45-7
สำนักพิมพ์ บริษัท อินเทลเลคท์ จำกัด
ปีที่พิมพ์ 2552
ราคา 0
สถานที่เก็บ 00
แหล่งที่มา -
ดัชนีหนังสือ null
สารบัญหนังสือ null
บรรณนิทัศน์ null

รายการยืมหนังสือของหนังสือรหัส : BR016690

ไม่พบรายการยืมหนังสือ

รายการจองหนังสือของหนังสือรหัส : BR016690

ไม่พบรายการจองหนังสือ

ภาพปกหนังสือ (ปกหน้า-ปกหลัง-ปกเดี่ยว)

     

ภาพประกอบหนังสือ

           


Create by Yuon Changyai : ห้องสมุดโรงเรียนชัยบาดาลวิทยา ตำบลลำนารายณ์ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี 15130
Tel 036-689991 Fax 036-689992     Copyright@Photha Software