รายละเอียดหนังสือจากรหัสหนังสือ BR016704
หัวข้อ
รายละเอียด
รหัสหนังสือ BR016704
ชื่อเรื่อง ประมวลพระราโชวาทด้านการศึกษาในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี
ชื่อเรื่องย่อย -
หัวเรื่องใหญ่ พระบรมราชโชวาท
ชื่อผู้แต่ง พระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี,สมเด็จ-
ชื่อผู้แต่งร่วม --
รหัสดิวอี้-ISBN 895.915 -
สำนักพิมพ์ โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปีที่พิมพ์ 2552
ราคา 0
สถานที่เก็บ 00
แหล่งที่มา -
ดัชนีหนังสือ null
สารบัญหนังสือ null
บรรณนิทัศน์ null

รายการยืมหนังสือของหนังสือรหัส : BR016704

ไม่พบรายการยืมหนังสือ

รายการจองหนังสือของหนังสือรหัส : BR016704

ไม่พบรายการจองหนังสือ

ภาพปกหนังสือ (ปกหน้า-ปกหลัง-ปกเดี่ยว)

     

ภาพประกอบหนังสือ

           


Create by Yuon Changyai : ห้องสมุดโรงเรียนชัยบาดาลวิทยา ตำบลลำนารายณ์ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี 15130
Tel 036-689991 Fax 036-689992     Copyright@Photha Software