รายละเอียดหนังสือจากรหัสหนังสือ BR016706
หัวข้อ
รายละเอียด
รหัสหนังสือ BR016706
ชื่อเรื่อง พระราชกรณียกิจ ระหว่างเดือน ต.ค.45 - ก.ย.46
ชื่อเรื่องย่อย
หัวเรื่องใหญ่ ภูมิพลอดุลยเดช,พระบามสมเด็จพระปรมินทรมหา.
ชื่อผู้แต่ง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ชื่อผู้แต่งร่วม
รหัสดิวอี้-ISBN 923.1593 -
สำนักพิมพ์ บริษัท โรงพิมพ์ไทยวัฒนาพานิช จำกัด
ปีที่พิมพ์ 2548
ราคา 0
สถานที่เก็บ 00
แหล่งที่มา -
ดัชนีหนังสือ null
สารบัญหนังสือ null
บรรณนิทัศน์ null

รายการยืมหนังสือของหนังสือรหัส : BR016706

ไม่พบรายการยืมหนังสือ

รายการจองหนังสือของหนังสือรหัส : BR016706

ไม่พบรายการจองหนังสือ

ภาพปกหนังสือ (ปกหน้า-ปกหลัง-ปกเดี่ยว)

     

ภาพประกอบหนังสือ

           


Create by Yuon Changyai : ห้องสมุดโรงเรียนชัยบาดาลวิทยา ตำบลลำนารายณ์ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี 15130
Tel 036-689991 Fax 036-689992     Copyright@Photha Software