รายละเอียดหนังสือจากรหัสหนังสือ BR016719
หัวข้อ
รายละเอียด
รหัสหนังสือ BR016719
ชื่อเรื่อง รอยพระยุคลบาท
ชื่อเรื่องย่อย
หัวเรื่องใหญ่ ภูมิพลอดุลยเดช,สมเด็จพระปรมินทรมหา-พระราชกรณียกิจ
ชื่อผู้แต่ง วสิษฐ เดชกุญชร
ชื่อผู้แต่งร่วม
รหัสดิวอี้-ISBN 923.1 - 9743224084
สำนักพิมพ์ มติชน
ปีที่พิมพ์ 2549
ราคา 290
สถานที่เก็บ
แหล่งที่มา
ดัชนีหนังสือ null
สารบัญหนังสือ null
บรรณนิทัศน์ null

รายการยืมหนังสือของหนังสือรหัส : BR016719

ไม่พบรายการยืมหนังสือ

รายการจองหนังสือของหนังสือรหัส : BR016719

ไม่พบรายการจองหนังสือ

ภาพปกหนังสือ (ปกหน้า-ปกหลัง-ปกเดี่ยว)

     

ภาพประกอบหนังสือ

           


Create by Yuon Changyai : ห้องสมุดโรงเรียนชัยบาดาลวิทยา ตำบลลำนารายณ์ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี 15130
Tel 036-689991 Fax 036-689992     Copyright@Photha Software