รายละเอียดหนังสือจากรหัสหนังสือ BR016723
หัวข้อ
รายละเอียด
รหัสหนังสือ BR016723
ชื่อเรื่อง Idioms and slang for thai students
ชื่อเรื่องย่อย
หัวเรื่องใหญ่ ภาษาอังกฤษ - สำนวน
ชื่อผู้แต่ง สำราญ คำยิ่ง
ชื่อผู้แต่งร่วม
รหัสดิวอี้-ISBN 427. - 9789741636839
สำนักพิมพ์ หจก.วี.เจ.พริ้นติ้ง
ปีที่พิมพ์ 2553
ราคา 35
สถานที่เก็บ
แหล่งที่มา
ดัชนีหนังสือ null
สารบัญหนังสือ null
บรรณนิทัศน์ null

รายการยืมหนังสือของหนังสือรหัส : BR016723

ไม่พบรายการยืมหนังสือ

รายการจองหนังสือของหนังสือรหัส : BR016723

ไม่พบรายการจองหนังสือ

ภาพปกหนังสือ (ปกหน้า-ปกหลัง-ปกเดี่ยว)

     

ภาพประกอบหนังสือ

           


Create by Yuon Changyai : ห้องสมุดโรงเรียนชัยบาดาลวิทยา ตำบลลำนารายณ์ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี 15130
Tel 036-689991 Fax 036-689992     Copyright@Photha Software