รายละเอียดหนังสือจากรหัสหนังสือ BR016725
หัวข้อ
รายละเอียด
รหัสหนังสือ BR016725
ชื่อเรื่อง Advanced english grammar for high leaner
ชื่อเรื่องย่อย
หัวเรื่องใหญ่ ภาษาอังกฤษ - การใช้
ชื่อผู้แต่ง สำราญ คำยิ่ง
ชื่อผู้แต่งร่วม
รหัสดิวอี้-ISBN 428. - 9789743001352
สำนักพิมพ์ หจก.วี.เจ.พริ้นติ้ง
ปีที่พิมพ์ 2553
ราคา 185
สถานที่เก็บ
แหล่งที่มา
ดัชนีหนังสือ null
สารบัญหนังสือ null
บรรณนิทัศน์ null

รายการยืมหนังสือของหนังสือรหัส : BR016725

ไม่พบรายการยืมหนังสือ

รายการจองหนังสือของหนังสือรหัส : BR016725

ไม่พบรายการจองหนังสือ

ภาพปกหนังสือ (ปกหน้า-ปกหลัง-ปกเดี่ยว)

     

ภาพประกอบหนังสือ

           


Create by Yuon Changyai : ห้องสมุดโรงเรียนชัยบาดาลวิทยา ตำบลลำนารายณ์ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี 15130
Tel 036-689991 Fax 036-689992     Copyright@Photha Software