รายละเอียดหนังสือจากรหัสหนังสือ BR016726
หัวข้อ
รายละเอียด
รหัสหนังสือ BR016726
ชื่อเรื่อง คู่มือพูดภาษาอังกฤษในพิธีการต่างๆ
ชื่อเรื่องย่อย
หัวเรื่องใหญ่ การสนทนา
ชื่อผู้แต่ง สำราญ คำยิ่ง
ชื่อผู้แต่งร่วม
รหัสดิวอี้-ISBN 425. - 9786167256092
สำนักพิมพ์ หจก.วี.เจ.พริ้นติ้ง
ปีที่พิมพ์ 2553
ราคา 120
สถานที่เก็บ
แหล่งที่มา
ดัชนีหนังสือ null
สารบัญหนังสือ null
บรรณนิทัศน์ null

รายการยืมหนังสือของหนังสือรหัส : BR016726

ไม่พบรายการยืมหนังสือ

รายการจองหนังสือของหนังสือรหัส : BR016726

ไม่พบรายการจองหนังสือ

ภาพปกหนังสือ (ปกหน้า-ปกหลัง-ปกเดี่ยว)

     

ภาพประกอบหนังสือ

           


Create by Yuon Changyai : ห้องสมุดโรงเรียนชัยบาดาลวิทยา ตำบลลำนารายณ์ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี 15130
Tel 036-689991 Fax 036-689992     Copyright@Photha Software