รายละเอียดหนังสือจากรหัสหนังสือ BR016727
หัวข้อ
รายละเอียด
รหัสหนังสือ BR016727
ชื่อเรื่อง ใช้ศัพท์ภาษาอังกฤษให้ถูกต้องตรงตามความหมายที่แท้จริง
ชื่อเรื่องย่อย
หัวเรื่องใหญ่ ภาษาอังกฤษ - การใช้คำ
ชื่อผู้แต่ง สำราญ คำยิ่ง
ชื่อผู้แต่งร่วม
รหัสดิวอี้-ISBN 428. - 9789749332407
สำนักพิมพ์ หจก.วี.เจ.พริ้นติ้ง
ปีที่พิมพ์ 2553
ราคา 40
สถานที่เก็บ
แหล่งที่มา
ดัชนีหนังสือ null
สารบัญหนังสือ null
บรรณนิทัศน์ null

รายการยืมหนังสือของหนังสือรหัส : BR016727

ไม่พบรายการยืมหนังสือ

รายการจองหนังสือของหนังสือรหัส : BR016727

ไม่พบรายการจองหนังสือ

ภาพปกหนังสือ (ปกหน้า-ปกหลัง-ปกเดี่ยว)

     

ภาพประกอบหนังสือ

           


Create by Yuon Changyai : ห้องสมุดโรงเรียนชัยบาดาลวิทยา ตำบลลำนารายณ์ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี 15130
Tel 036-689991 Fax 036-689992     Copyright@Photha Software