รายละเอียดหนังสือจากรหัสหนังสือ BR016832
หัวข้อ
รายละเอียด
รหัสหนังสือ BR016832
ชื่อเรื่อง จดหมายเหตุงานฉลองพระชนมายุ ๘๔ พรรษา สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา
ชื่อเรื่องย่อย
หัวเรื่องใหญ่ เพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี
ชื่อผู้แต่ง เพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี
ชื่อผู้แต่งร่วม
รหัสดิวอี้-ISBN 923.7593 - 9789744178465
สำนักพิมพ์ -
ปีที่พิมพ์ 2554
ราคา 0
สถานที่เก็บ 00
แหล่งที่มา -
ดัชนีหนังสือ null
สารบัญหนังสือ null
บรรณนิทัศน์ null

รายการยืมหนังสือของหนังสือรหัส : BR016832

ไม่พบรายการยืมหนังสือ

รายการจองหนังสือของหนังสือรหัส : BR016832

ไม่พบรายการจองหนังสือ

ภาพปกหนังสือ (ปกหน้า-ปกหลัง-ปกเดี่ยว)

     

ภาพประกอบหนังสือ

           


Create by Yuon Changyai : ห้องสมุดโรงเรียนชัยบาดาลวิทยา ตำบลลำนารายณ์ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี 15130
Tel 036-689991 Fax 036-689992     Copyright@Photha Software