รายละเอียดหนังสือจากรหัสหนังสือ BR016854
หัวข้อ
รายละเอียด
รหัสหนังสือ BR016854
ชื่อเรื่อง พระธรรมเทศนามงคลวิเสสกถา
ชื่อเรื่องย่อย
หัวเรื่องใหญ่ ธรรมเทศนา
ชื่อผู้แต่ง เสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ,สำนักงาน
ชื่อผู้แต่งร่วม
รหัสดิวอี้-ISBN 294.304 - 9786162351235
สำนักพิมพ์ สำนักงานเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ
ปีที่พิมพ์ 2555
ราคา 0
สถานที่เก็บ 00
แหล่งที่มา -
ดัชนีหนังสือ null
สารบัญหนังสือ null
บรรณนิทัศน์ null

รายการยืมหนังสือของหนังสือรหัส : BR016854

ไม่พบรายการยืมหนังสือ

รายการจองหนังสือของหนังสือรหัส : BR016854

ไม่พบรายการจองหนังสือ

ภาพปกหนังสือ (ปกหน้า-ปกหลัง-ปกเดี่ยว)

     

ภาพประกอบหนังสือ

           


Create by Yuon Changyai : ห้องสมุดโรงเรียนชัยบาดาลวิทยา ตำบลลำนารายณ์ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี 15130
Tel 036-689991 Fax 036-689992     Copyright@Photha Software