รายละเอียดหนังสือจากรหัสหนังสือ BR016870
หัวข้อ
รายละเอียด
รหัสหนังสือ BR016870
ชื่อเรื่อง สมุดภาพรามเกียรติ์ ฉบับเยาวชน
ชื่อเรื่องย่อย -
หัวเรื่องใหญ่ ศิลปกรรมไทย
ชื่อผู้แต่ง สมุดภาพรามเกียรติ์ ฉบับเยาวชน-
ชื่อผู้แต่งร่วม -
รหัสดิวอี้-ISBN 700. - 9789749958544
สำนักพิมพ์ สำนักพระราชวัง
ปีที่พิมพ์ 2555
ราคา 0
สถานที่เก็บ 00
แหล่งที่มา -
ดัชนีหนังสือ null
สารบัญหนังสือ null
บรรณนิทัศน์ null

รายการยืมหนังสือของหนังสือรหัส : BR016870

ไม่พบรายการยืมหนังสือ

รายการจองหนังสือของหนังสือรหัส : BR016870

ไม่พบรายการจองหนังสือ

ภาพปกหนังสือ (ปกหน้า-ปกหลัง-ปกเดี่ยว)

     

ภาพประกอบหนังสือ

           


Create by Yuon Changyai : ห้องสมุดโรงเรียนชัยบาดาลวิทยา ตำบลลำนารายณ์ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี 15130
Tel 036-689991 Fax 036-689992     Copyright@Photha Software