รายละเอียดหนังสือจากรหัสหนังสือ BR016874
หัวข้อ
รายละเอียด
รหัสหนังสือ BR016874
ชื่อเรื่อง ประทีปแห่งการศึกษา
ชื่อเรื่องย่อย
หัวเรื่องใหญ่ การศึกษา
ชื่อผู้แต่ง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ชื่อผู้แต่งร่วม
รหัสดิวอี้-ISBN 808.855 - 9742683131
สำนักพิมพ์ คุรุสภาลาดพร้าว
ปีที่พิมพ์ 2550
ราคา 0
สถานที่เก็บ 00
แหล่งที่มา -
ดัชนีหนังสือ null
สารบัญหนังสือ null
บรรณนิทัศน์ null

รายการยืมหนังสือของหนังสือรหัส : BR016874

ไม่พบรายการยืมหนังสือ

รายการจองหนังสือของหนังสือรหัส : BR016874

ไม่พบรายการจองหนังสือ

ภาพปกหนังสือ (ปกหน้า-ปกหลัง-ปกเดี่ยว)

     

ภาพประกอบหนังสือ

           


Create by Yuon Changyai : ห้องสมุดโรงเรียนชัยบาดาลวิทยา ตำบลลำนารายณ์ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี 15130
Tel 036-689991 Fax 036-689992     Copyright@Photha Software