รายละเอียดหนังสือจากรหัสหนังสือ BR016875
หัวข้อ
รายละเอียด
รหัสหนังสือ BR016875
ชื่อเรื่อง อิ่มบุญ 999 วัด เยาวชนยุคใหม่ใช้เทคโนโลยีอย่างมีคุณธรรม
ชื่อเรื่องย่อย
หัวเรื่องใหญ่ ธรรมะในการดำเนินชีวิต
ชื่อผู้แต่ง คณะอนุกรรมการด้านการจัดกิจกรรมเยาวชนยุคใหม่
ชื่อผู้แต่งร่วม
รหัสดิวอี้-ISBN 294.32 -
สำนักพิมพ์ บริษัท สไตล์ครีเอทีฟเฮ้าส์จำกัด
ปีที่พิมพ์ 2554
ราคา 0
สถานที่เก็บ 00
แหล่งที่มา -
ดัชนีหนังสือ null
สารบัญหนังสือ null
บรรณนิทัศน์ null

รายการยืมหนังสือของหนังสือรหัส : BR016875

ไม่พบรายการยืมหนังสือ

รายการจองหนังสือของหนังสือรหัส : BR016875

ไม่พบรายการจองหนังสือ

ภาพปกหนังสือ (ปกหน้า-ปกหลัง-ปกเดี่ยว)

     

ภาพประกอบหนังสือ

           


Create by Yuon Changyai : ห้องสมุดโรงเรียนชัยบาดาลวิทยา ตำบลลำนารายณ์ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี 15130
Tel 036-689991 Fax 036-689992     Copyright@Photha Software