รายละเอียดหนังสือจากรหัสหนังสือ BR016879
หัวข้อ
รายละเอียด
รหัสหนังสือ BR016879
ชื่อเรื่อง ตามรอยพุทธธรรม
ชื่อเรื่องย่อย
หัวเรื่องใหญ่ ธรรมะในการดำเนินชีวิต
ชื่อผู้แต่ง พรหมคุณาภรณ์(ป.อ.ปยุต.โต),พระ
ชื่อผู้แต่งร่วม
รหัสดิวอี้-ISBN 294.32 - 9786167574073
สำนักพิมพ์ ไทยยูเนี่ยนกราฟฟิกส์
ปีที่พิมพ์ 2555
ราคา 100
สถานที่เก็บ 00
แหล่งที่มา -
ดัชนีหนังสือ null
สารบัญหนังสือ null
บรรณนิทัศน์ null

รายการยืมหนังสือของหนังสือรหัส : BR016879

ไม่พบรายการยืมหนังสือ

รายการจองหนังสือของหนังสือรหัส : BR016879

ไม่พบรายการจองหนังสือ

ภาพปกหนังสือ (ปกหน้า-ปกหลัง-ปกเดี่ยว)

     

ภาพประกอบหนังสือ

           


Create by Yuon Changyai : ห้องสมุดโรงเรียนชัยบาดาลวิทยา ตำบลลำนารายณ์ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี 15130
Tel 036-689991 Fax 036-689992     Copyright@Photha Software