รายละเอียดหนังสือจากรหัสหนังสือ BR016881
หัวข้อ
รายละเอียด
รหัสหนังสือ BR016881
ชื่อเรื่อง พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน
ชื่อเรื่องย่อย
หัวเรื่องใหญ่ ภาษาไทย
ชื่อผู้แต่ง ราชบัณฑิตยสถาน
ชื่อผู้แต่งร่วม
รหัสดิวอี้-ISBN 495.913 - 9786167073569
สำนักพิมพ์ ราชบัณฑิตยสถาน
ปีที่พิมพ์ 2556
ราคา 0
สถานที่เก็บ 00
แหล่งที่มา -
ดัชนีหนังสือ null
สารบัญหนังสือ null
บรรณนิทัศน์ null

รายการยืมหนังสือของหนังสือรหัส : BR016881

ไม่พบรายการยืมหนังสือ

รายการจองหนังสือของหนังสือรหัส : BR016881

ไม่พบรายการจองหนังสือ

ภาพปกหนังสือ (ปกหน้า-ปกหลัง-ปกเดี่ยว)

     

ภาพประกอบหนังสือ

           


Create by Yuon Changyai : ห้องสมุดโรงเรียนชัยบาดาลวิทยา ตำบลลำนารายณ์ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี 15130
Tel 036-689991 Fax 036-689992     Copyright@Photha Software