รายละเอียดหนังสือจากรหัสหนังสือ BR016894
หัวข้อ
รายละเอียด
รหัสหนังสือ BR016894
ชื่อเรื่อง ศรีศตวรรษมหาสังฆราช
ชื่อเรื่องย่อย
หัวเรื่องใหญ่
ชื่อผู้แต่ง สกลมหาสังฆปริณายก,สมเด็จพระสังฆราช
ชื่อผู้แต่งร่วม
รหัสดิวอี้-ISBN 295.30922 - 9786165432306
สำนักพิมพ์ อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง
ปีที่พิมพ์ 2556
ราคา 0
สถานที่เก็บ 00
แหล่งที่มา -
ดัชนีหนังสือ null
สารบัญหนังสือ null
บรรณนิทัศน์ null

รายการยืมหนังสือของหนังสือรหัส : BR016894

ไม่พบรายการยืมหนังสือ

รายการจองหนังสือของหนังสือรหัส : BR016894

ไม่พบรายการจองหนังสือ

ภาพปกหนังสือ (ปกหน้า-ปกหลัง-ปกเดี่ยว)

     

ภาพประกอบหนังสือ

           


Create by Yuon Changyai : ห้องสมุดโรงเรียนชัยบาดาลวิทยา ตำบลลำนารายณ์ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี 15130
Tel 036-689991 Fax 036-689992     Copyright@Photha Software