รายละเอียดหนังสือจากรหัสหนังสือ BR016906
หัวข้อ
รายละเอียด
รหัสหนังสือ BR016906
ชื่อเรื่อง สมบัติแผ่นดิน
ชื่อเรื่องย่อย -
หัวเรื่องใหญ่ พระราชกรณียกิจ
ชื่อผู้แต่ง ภูมิพลอดุลยเดช,พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว-
ชื่อผู้แต่งร่วม -
รหัสดิวอี้-ISBN 929.7593 - -
สำนักพิมพ์ ด่านสุทธาการพิมพ์ จำกัด
ปีที่พิมพ์ 2548
ราคา 0
สถานที่เก็บ 00
แหล่งที่มา -
ดัชนีหนังสือ null
สารบัญหนังสือ null
บรรณนิทัศน์ null

รายการยืมหนังสือของหนังสือรหัส : BR016906

ไม่พบรายการยืมหนังสือ

รายการจองหนังสือของหนังสือรหัส : BR016906

ไม่พบรายการจองหนังสือ

ภาพปกหนังสือ (ปกหน้า-ปกหลัง-ปกเดี่ยว)

     

ภาพประกอบหนังสือ

           


Create by Yuon Changyai : ห้องสมุดโรงเรียนชัยบาดาลวิทยา ตำบลลำนารายณ์ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี 15130
Tel 036-689991 Fax 036-689992     Copyright@Photha Software